Wznowienie zebrania wiejskiego w Więcławiu

Informuję mieszkańców wsi Więcław, że dnia 15 kwietnia 2023 roku o godz.18.00 w świetlicy w Mostnie wznowione zostanie, po ogłoszonej przerwie, zebranie wiejskie mieszkańców wsi Więcław.

W przypadku nie przybycia wymaganej statutowo liczby mieszkańców, ponowne zebranie odbędzie się  w tym samym dniu o godz. 18.30.

Porządek obrad:

  1. Wybory Rady Sołeckiej.
  2. Zatwierdzenie podziału środków finansowych przyznanych sołectwu na 2023 rok.
  3. Sprawy różne.

Burmistrz Dębna
(-) mgr Grzegorz Kulbicki