Pomoc finansowa

Oprócz pomocy rzeczowej można wpłacać pieniądze na cele pomocy Ukraińcom.

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej Gminy - Koło w Dębnie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta utworzyło specjalne konto "POMOC UKRAINIE" nr 30 8355 0009 0078 0377 2000 0005, wszelkie wpłaty zgromadzone na koncie przeznaczone będą na bezpośrednią pomoc dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Dębno.

Poniżej przedstawiamy listę zweryfikowanych zbiórek na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przypominamy - zanim wpłacicie pieniądze, upewnijcie się, że ktoś nie podszywa się pod organizację zbierającą środki dla uchodźców:

 1. Fundacja Pomagam.pl
  Zbiórkę uruchomiła Fundacja Pomagam.pl. "Żeby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane środki przekażemy ukraińskim organizacjom zajmującymi się pomocą humanitarną. 
  "Zbiórka została utworzona przez Fundację Pomagam.pl we współpracy z Fundacją "Nasz Wybór", która działa na rzecz Ukraińców w Polsce od 2014 roku. Obie organizacje będą czuwać nad podziałem środków i informować o sposobie ich wydatkowania. Wszelkie koszty związane z tą zbiórką pokrywa portal Pomagam.pl - 100% wpłaconej na zbiórkę kwoty trafia na fundusz solidarnościowy!" - czytamy na portalu. 
  Wpłat można dokonywać na stronie pomagam.pl/solidarnizukraina
 2. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
  "Naszą pomoc kierujemy do mieszkańców wsi i miast na wschodzie Ukrainy. Bezpośrednio na miejscu działa nasz Partner. Pierwsze pakiety pomocy humanitarnej oraz wsparcie psychologiczne dotarły już do ludzi na obszarach dotkniętych ostrzałem" - pisze na swojej stronie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. 
  Można wpłacić online lub przelać dowolną kwotę na konto PCPM
  mBank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy
 3. Caritas
  Pieniądze można wpłacać przez stronę caritas.pl.
  Numery kont do wpłat tradycyjnych:
  Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
  SWIFT: BPKOPLPW
  Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
  SWIFT: BIGBPLPW
  Tytułem: UKRAINA
  CARITAS POLSKA ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa
 4. Polska Akcja Humanitarna
  "Rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na zaopatrzenie w żywność i artykuły higieniczne najbardziej zagrożonych wojną mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego. Przekazana jednorazowo pomoc wystarczy na 3 zimowe miesiące" - informuje Polska Akcja Humanitarna. Pieniądze można wpłacać przez stronę www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina
  Można też wpłacić je na konto, dopisując Ukraina:
  Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
  IBAN: PL02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
  SWIFT: ALBPPLPW
 5. Polska Misja Medyczna
  Pieniądze zbiera także Polska Misja Medyczna. "Stale monitorujemy sytuację w kraju i działania lokalnych organizacji, które dotychczas zapewniały pomoc na miejscu i weryfikujemy możliwości współpracy" - czytamy na stronie PMM.
  "Zebrane środki zostaną przekazane na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych. Jeśli konflikt będzie się rozwijać, liczba osób potrzebujących pilnej pomocy może przekroczyć tę z 2015 r., kiedy nastąpiła eskalacja przemocy w kraju. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pilnej misji pomocowej w Ukrainie" - informuje PMM.
  Pieniądze można wpłacać na numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z tytułem UKRAINA.
 6. Polski Czerwony Krzyż
  Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitoruje sytuację i dostosowuje swoje działania do panujących warunków. Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, który działa na miejscu zdarzenia - mówi Jerzy Bisek, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.
  Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem "UKRAINA". Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.
 7. UNICEF
  "Zebrane środki przekażemy na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. Współpracujemy z lokalnymi partnerami, dzięki czemu możemy dobrze oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc" - zapewnia na swojej stronie UNICEF.
  Wesprzeć akcję można na stronie unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy
 8. Dobra Fabryka 
  Docieramy z pomocą na stronę ukraińską. To tam ofiary wojny najbardziej potrzebują pomocy, czekając na przeprawę kilkanaście godzin w niesprzyjających warunkach. Dostarczamy tam paczki z suchym prowiantem i kocami oraz gorącą herbatę. Kolejne godziny przyniosą jednak nowe potrzeby. Pomagamy też w opracowywaniu planu ewakuacji 200 sierot z domu dziecka we Lwowie.
  Ola, koordynatorka projektów w Dobrej Fabryce, która pochodzi z Ukrainy, jest w stałym kontakcie z ludźmi organizującymi pomoc na miejscu. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Już teraz bardzo potrzebujemy Waszego działania! Nie ma chwili do stracenia!
  Gotowi musimy być już teraz! Dołącz do pilnej zbiórka „Na pomoc Ukrainie!”
  Numery kont, na które także można przekazywać środki na pomoc Ukrainie:
  Fundacja Dobra Fabryka ul. Pomiechowska 47/14 04-694 Warszawa
  Santander Bank Polska
  Konto do wpłat w walucie PLN: 45 1090 1883 0000 0001 2390 7365
  Konto do wpłat w walucie EUR: 84 1090 1883 0000 0001 2398 7852
  Konto do wpłat w walucie USD: 46 1090 1883 0000 0001 2398 7857
  Konto do wpłat w walucie GBP: 96 1090 1883 0000 0001 2407 2220Kod SWIFT (BIC): WBKPPLPP
  Przy przelewach z zagranicy należy wpisać numer rachunku w formacie IBAN (tzn. z dopiskiem z przodu PL): np. PL45 1090 1883 0000 0001 2390 7365

Zanim wpłacisz, zweryfikuj zbiórkę.

Niestety, należy pamiętać, że inwazja Rosji na Ukrainie może być też wykorzystywana przez internetowych oszustów. Threat Labs i Niebezpiecznik.pl ostrzegają przed stronami internetowymi nakłaniającymi do wspierania Ukrainy m.in. przez tokeny i bitcoiny.