Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne

24 marca 2024r. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dębnie zorganizował eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Celem konkursu jest popularyzacja  przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ekologii, ratownictwa i ochrony ludności. W szczególności służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony  przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu pożarniczego.

Komisja konkursowa. Trzech mężczyzn w mundurach, jedna kobieta Przy stołach w sali siedzą uczestnicy konkursu.

W turnieju uczestniczyli druhny i druhowie z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP Warnice, Dargomyśl i Cychry. Łącznie startowało 12 osób w trzech grupach wiekowych.

I etap konkursu obejmował rozwiązanie testu pisemnego, który zawierał 20 pytań. Najlepsi tego etapu przystąpili do eliminacji ustnych udzielając odpowiedzi na 5 pytań. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa ( klasy I-IV)

  1. Antoni Ekiert –  MDP OSP Warnice
  2. Jakub Potapiński   –  MDP OSP Cychry
  3. Maciej Wesołowski  –  MDP OSP Cychry

II grupa wiekowa (klasy V-VIII)

  1. Jakub Tołoczko  – MDP OSP Dargomyśl
  2. Kornelia Wiśniewska - MDP OSP Warnice
  3. Oliwia Radzikiewicz –  MDP OSP Dargomyśl

III grupa wiekowa (szkoła ponadpodstawowa)

  1. Hanna Tołoczko – MDP OSP Dargomyśl
  2. Martin Klimek - MDP OSP Warnice

Finaliści otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez Burmistrz Dębna oraz ZOM-G ZOSP RP w Dębnie. Najlepsi z miejsc 1-2 każdej grupy wiekowej wezmą udział w eliminacjach szczebla powiatowego. Gospodarzem konkursu tegorocznej edycji był Zarząd OSP Dargomyśl. Organizatorzy  dziękują strażackiej młodzieży, opiekunom i gospodarzom za tegoroczny konkurs. 

Uczestncy konkursu stoją wraz z komisją konkursowa. W tle ściana, na nimi wisi półka na której stoja puchary

Edward Skoczylas
Komendant Gminny OSP