Oferta w trybie poza konkursem - KGW Warnice

Data publikacji: 24 maj 2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia”.

Koło Gospodyń Wiejskich w Warnicach, z siedzibą: Warnice 53; 74-311 Różańsko złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zadania pt. „Spotkanie seniorów z dietetykiem pt. Dieta długowieczności”, rodzaj zadania publicznego: „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia”. Oferta została złożona dnia 23.05.2024 r. w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie Dz. U. z 2023 r., poz. 571. W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić uwagi. Można przesyłać je na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno lub mailem na  adres r.jarmuszka@debno.pl.   

Po rozpatrzeniu uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.debno.com.pl