Nowa pracownia komputerowa w SP Różańsko

Szkoła Podstawowa w Różańsku zakupiła nowy sprzęt komputerowy do pracowni szkolnej. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z budżetu gminy Dębno.

Nowy sprzęt zastąpiono stare wyposażenie, które miało już dziesięć lat. Nowa pracownia komputerowa została zakupiona z dodatkowych środków przyznanych przez Burmistrza Dębna. Koszt zakupu komputerów wyniósł 45 146,55 zł.

Pracownia komputerowa w szkole. sala pomalowana na żółto, do okoła przy ścianach ławki, krzesła i monitory