Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Dębnie w 2024 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie w powiecie myśliborskim w 2024 roku dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Porady odbywają się w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. J. Piłsudskiego 5 (pokój nr 7)     

Udzielający pomocy prawnej: radca prawny/doradca obywatelski                                                                 

  • poniedziałek 14.00 – 18.00 NPO                                 
  • wtorek 14.00 – 18.00 NPP                                     
  • środa  14.00 – 18.00 NPO                                 
  • czwartek  14.00 – 18.00 NPP                                   
  • piątek 14.00 – 18.00 NPO  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Aby skorzystać z porady należy zapisać się:

  • ON-LINE
  • pod numerem telefonu 95 747 08 48 od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 15:00; w piątek w godz. 7:00 – 14:00 
  • e-mail: pomocprawna@powiatmysliborski.pl

Zadanie realizowane jest przez Powiat Myśliborski.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/nieodplatna-pomoc-prawna