Nauczycielom wręczono akty i listy gratulacyjne nadania awansu zawodowego

Uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz listów gratulacyjnych dla nauczycieli dyplomowanych

28 grudnia 2023 r.  w Dębnowskim Ośrodku Kultury, podczas LXXX sesji Rady Miejskiej Dębna, Pani Monika Jelińska- nauczyciel - bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie, która 13 grudnia 2023 r.  zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, złożyła uroczyste ślubowanie w obecności Burmistrza Dębna -Grzegorza Kulbickiego oraz Radnych Rady Miejskiej Dębna.  Burmistrz Dębna pogratulował awansu, życzył wytrwałości i powodzenia w nowym roku szkolnym oraz wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Ponadto Burmistrz Dębna wręczył listy gratulacyjne obecnym na sesji Rady Miejskiej Dębna nauczycielom: Pani Anecie Topie-Deuter – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie, Pani Aleksandrze Łoszczuk - nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie, Pani Alicji Teresie Saneckiej– nauczycielowi Przedszkola nr 1 „Czarodziejska Kaina” w Dębnie- które uzyskały najwyższy stopień awansu zawodowego- nauczyciela dyplomowanego.

Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela oraz samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Monika Jelińska stoi, w tle biała ścianka z logiem zielono -niebieskim, napis Dębno, przy mikrofonie, z prawej strony  stoi burmistrz Trzy nauczycielki stoją, w tle biała ścianka, z zielono- niebieksim logiem i napisem Dębno.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Dębnie