Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Data publikacji: 23 maj 2024

Gmina Dębno otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej i przedszkolnej w

  • Szkole Podstawowej nr 1 im. Młodych Talentów w Smolnicy,
  • Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie,
  • Przedszkolu nr 1 im. Czarodziejska Kraina w Dębnie,
  • Przedszkolu nr 2 im. Stanisławy Modrzejewskiej w Dębnie.

Środki te przekazano gminie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej, nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Zakupy książek będą konsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z Biblioteką Publiczną.

Za pieniądze z programu biblioteka szkolna i przedszkolna  zakupi książki, które nie są podręcznikami. Będą to takie pozycje, którymi uczniowie są autentycznie zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości 20% kosztów zakupu książek.

Ciąg logotypów: Narodowy Program Rozoju Czytelnictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Dębnie