Mieszkania, edukacja

Житлова та освітня допомога громадянам України

Pomoc mieszkaniowa i edukacyjna dla obywateli Ukrainy

Pomoc w sprawach mieszkaniowych i w sprawach zatrudnienia, tłumaczeń i innych mieszkańcy mogą zgłaszać za pośrednictwem Messenger gminy Dębno, telefonicznie do Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy tel. 95 760 30 04 wew. 112), w postach  na facebooku lub na adresy meilowe:

  • burmistrz@debno.pl
  • zburmistrz@debno.pl
  • debno@debno.pl

Tel. do koordynatorów:

  • Joanna Stąsiek-Janicka tel. 507030106
  • Anna Szymczyk tel. 507030110
  • Grzegorz Kulbicki tel. 511008809

Obywatele Ukrainy zgłaszają się również pod ww. kontakty. Gmina Dębno posiada bazę mieszkaniową, bazę zatrudnienia, bazę szkół i inne niezbędne informacje, które potrzebne są obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.


Informacje w sprawie pracy

https://zielonalinia.gov.pl/

Informacje o pracy

Północna Izba Gospodarcza Oddział w Dębnie będzie pełnić dyżur w sprawie możliwości podjęcia pracy.

Miejsce: Hala OSiR, poniedziałki i czwartki w godzinach 16:00-17:00.

Pomoc w zatrudnieniu

Nauka j. polskiego


Bezpłatne zajęcia z języka polskiego dla dorosłych i młodzieży odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 14-15 na hali OSiR Dębno. Zajęcia prowadzi Grzegorz Kulbicki burmistrz Dębna.

Безкоштовні заняття польською мовою для дорослих та підлітків відбуваються по понеділках та середах з 14:00 до 15:00 у залі OSiR Dębno. Заняття проводить міський голова Дембно Grzegorz Kulbicki.


Zapisy dzieci do przedszkoli i szkół

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie znajdujący się przy ul. Chojeńskiej 3 (1 piętro), prowadzi sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego dzieci ukraińskich w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno. Koordynuje również zapisy dzieci uchodźców do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach publicznych. Dysponuje centralną bazą wolnych miejsc w naszych placówkach oświatowych.

W przypadku pojawienia się problemów, pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Wioletta Drzewińska – Kierownik Wydziału nr tel. 95 760 2098
Aleksandra Woźniak – Inspektor ds. oświaty nr tel. 95 760 3156
e-mail: okis@debno.pl

Відділ освіти, культури та спорту міської адміністрації в Дембно за адресою вул. Хоєнська, 3 (1-й поверх), веде справи, пов’язані із запровадженням обов’язкової освіти українських дітей у державних школах, керівним органом якої є Гміна Дембно. Він також координує зарахування дітей-біженців до дошкільних закладів початкових шкіл та державних дитячих садків. Має центральну базу вакансій у наших навчальних закладах.

У разі виникнення будь-яких проблем або питань, будь ласка, зв'яжіться з нами за телефоном або електронною поштою:

Wioletta Drzewińska – Kierownik Wydziału nr tel. 95 760 2098
Aleksandra Woźniak – Inspektor ds. oświaty nr tel. 95 760 3156
e-mail: okis@debno.pl

Dzieci i młodzież do 18. roku życia lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej, korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach i szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich.

O zapisie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej. Rodzic/ opiekun prawny powinien zgłosić się do dyrektora placówki, aby zapisać dziecko.

Lista przedszkoli

Przedszkole nr 1 im. Czarodziejska Kraina

Ul. Kościuszki 6, 74-400 Dębno
Tel. 95 760 23 32
e – mail: czarodziejskakraina@buziaczek.pl
www.przedszkole-debno.edupage.org

Przedszkole nr 1 im. Czarodziejska Kraina


Przedszkole nr 2 im. Stanisławy Modrzejewskiej

Ul. Jana Pawła II 42, 74-400 Dębno
Tel. 95 760 27 82
e-mail: p2debno@wp.pl
www.p2debno.szkolnastrona.pl

Przedszkole nr 2 im. Stanisławy Modrzejewskiej

Lista szkół

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Cychrach

ul. Jana Pawła II 85, 74-404 Cychry
tel./fax 95 760 77 10
e-mail: spcychry@o2.pl
www.spcychry.pl

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Cychrach


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie

Ul. Piłsudskiego 10, 74-400 Dębno
Tel. 95 760 27 83
e-mail: sp1debno@wp.pl
www.sp1debno.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera

ul. Jana Pawła II 1, 74-400 Dębno
Tel./ fax 95 760 27 13
e-mail: sekretariat@sp2debno.pl
www.sp2debno.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie

ul. J. Słowackiego 21, 74-400 Dębno
tel. 095 760 21 97
e-mail: debnosp3@wp.pl
www.sp3debno.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie


Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku

Różańsko 87, 74-311 Różańsko
Tel. 95 760 18 15
e – mail: sprozansko@op.pl
www.sprozansko.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie

Sarbinowo 80, 74-404 Cychry
Tel./fax 95 760 51 24
e-mail: szkolasarbinowo@wp.pl
www.szkolasarbinowo.edupage.org

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sarbinowie


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Młodych Talentów w Smolnicy

Smolnica 20 74-400 Dębno
Tel. 95 760 14 90
e –mail: spsmolnica@o2.pl
sp1smolnica.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Młodych Talentów w Smolnicy