Likwidacja azbestu w 2020 roku na terenie gminy Dębno

W dniach od 10 lipca do 15 października 2020 r. na terenie miasta i gminy Dębno wykonano prace polegające na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania kosztowała samorząd blisko 40 tys. złotych.

Program usuwania azbestu w gminie Dębno realizowany jest od 2013 roku. Polega na pomocy mieszkańcom, którzy na swoich budynkach mieszkalnych lub gospodarczych posiadali azbestowe pokrycia dachowe. W wielu przypadkach, głównie ze względu na brak środków finansowych, odpady były zdeponowane na terenie nieruchomości i zalegały tam latami.

W tym roku łącznie zlikwidowano 67,45 Mg (4464,62m2) wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębno. Całkowity koszt zadania wyniósł 39 275,93 zł. Prace na podstawie umowy z Gminą Dębno wykonała firma EKO24 Barbara Plewko z Dębna.

Zdemontowano 33,02 Mg (2205,11m2) wyrobów zawierających azbest. Prace polegające na demontażu falistych płyt azbestowych z pokryć dachowych wykonano zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Zadaniem objęto 13 nieruchomości w Dębnie, Barnówku, Bogusławiu, Cychrach, Dargomyślu, Dolsku, Grzymiradzu, Oborzanach, Różańsku, Smolnicy, Sarbinowie, Sulisławiu i Warnicach.

Pracownicy w białych kombinezonach usuwają płyty faliste z dachu

Zapakowano i przekazano do utylizacji 34,43 Mg (2259,51m2) wyrobów zawierających azbest przechowywanych na terenie 26 nieruchomościach. Azbest został zebrany w Dębnie z ul. Pułaskiego, ul. Mireckiego, ul. Włościańskiej oraz z terenów wiejskich w  Cychrach, Barnówku, Dargomyślu, Dolsku, Hajnówce, Oborzanach, Różańsku, Sulisławiu, Suchlicy i Warnicach.

Odpady zawierające azbest o kodzie 170605* /Materiały konstrukcyjne zawierające azbest/ zostały przekazane przez firmę wykonującą usługę  na składowisko odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest w Gorzowie Wlkp.  oraz na składowisko w m. Małociechowo gm. Pruszcz na podstawie kart przekazania odpadu.

Likwidacja azbestu wpłynęła pozytywnie przede wszystkim na poprawę stanu zdrowotnego osób korzystających z nieruchomości, na których azbest zalegał od wielu lat. Realizacja zadania wpłynie także na poprawę walorów estetycznych i wizerunku gminy Dębno.

W roku 2021 zadanie będzie kontynuowane. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swojego udziału w programie usuwania azbestu do końca stycznia 2021.

Najważniejszym celem realizacji zadania był demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Dębno. Cel zadania wpisany jest w „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032”, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XI/71/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska