Konkurs fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Gmina Dębno i Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie przy współpracy Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Dębnie zapraszają do udziału w XXIV Przyrodniczym Konkursie Fotograficznym pn. „Chrząszcze w naturalnym środowisku Gminy Dębno”. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców Gminy Dębno. Termin składania prac do 20 czerwca w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie.

Szczegóły w regulaminie. Do prac konkursowych należy dołączyć oświadczenie.

Plakat konkurs fotograficzny