Konferencja podsumowująca - diagnoza przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie w 2022 roku realizuje na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego projekt "Diagnoza skali i skutków problemu przemocy w rodzinie oraz infrastruktury wsparcia dla osób doznających przemocy".

Podsumowaniem projektu jest konferencja organizowana przez Stowarzyszenie. Swoją obecność na wydarzeniu zapowiedział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Konferencja podsumowująca odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 roku w Dębnowskim Ośrodku Kultury (74-400 Dębno, ul. Daszyńskiego 20) o godzinie 10.

Przemoc jest zjawiskiem występującym nie tylko w domu, ale również w miejscu pracy, w szkole, w grupie rówieśniczej. Zjawisko to ma więc charakter interdyscyplinarny- i leży ono w kręgu zainteresowania przedstawicieli różnych środowisk.

W związku z tym Stowarzyszenie dokonało diagnozy istniejącej infrastruktury wsparcia dla osób doznających przemocy, a także zdiagnozowało skalę i skutki problemu przemocy w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podsumowaniem projektu jest konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Pactum. W przypadku zainteresowania udziałem w konferencji, uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na max. 3 dni przed wydarzeniem.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok.