Kolejne dofinansowanie na zabytki dla Gminy Dębno

W ramach rozstrzygniętej drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Dębno otrzymała dofinansowanie na dwa zabytki w Dębnie. Wartość dotacji to aż 98% wartości zadania.

W ramach  projektu „Remont wraz z zagospodarowaniem terenu kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie” zaplanowano wykonanie projektu technicznego. W związku z budową ronda na skrzyżowaniu założono przesunięcie kapliczki, aby nie kolidowała z inwestycją drogową. Planowany zakres prac obejmuje także m.in. wymianę kostki brukowej, zagospodarowanie zieleni, renowację słupów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wykonanie przyłącza energetycznego oraz oświetlenia. Zakłada się również renowację wyposażenia. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 150 tys. zł, w tym aż 147 tys. zł dotacji.

Drewa, zieleń, wcentrum stoi niebiesko-biała murowna kapliczka.

Drugie zadanie dotyczy prac restauratorskich i konserwatorskich przy arkadach kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie. Kwota dofinansowania to 137 450 zł.

Jednocześnie przypominamy, że w lipcu br. w ramach pierwszej edycji tego programu Gmina Dębno otrzymała również dofinansowanie na dwa zadania, a były to:

  1. Remont kotłowni olejowej w budynku szkoły Podstawowej w Sarbinowie Gmina Dębno. Kwota dofinansowania: 449 475 zł. Obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawców.
  2. Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie. Kwota dofinansowania: 671 300 zł.

Wydział Planowania i Rozwoju