Justyna Baranowicz z Różańska z tytułem „Sołtys Roku 2024”

Data publikacji: 22 maj 2024

Justyna Baranowicz, sołtys sołectwa Różańsko została laureatką konkursu „Sołtysa Roku 2024" w plebiscycie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagrodę - symboliczny czek na kwotę 6000 zł - odebrała z rąk Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza podczas Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. Wydarzenie odbyło się 18 maja w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.

W tym roku o zwycięstwo rywalizowało w sumie 67 sołtysów z całego województwa.

Gratulujemy!

Justyna Baranowicz funkcję sołtysa pełni drugą kadencję. Jest wiceprzewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Różańsku oraz druhną OSP Różańsko. Jest pomysłodawczynią wielu projektów, które wnioskuje pod przewodnictwem KGW. W swojej miejscowości zainicjowała Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Woj. Zachodniopomorskiego. Za organizację pierwszej edycji wydarzenia  zdobyło pierwsze miejsce w plebiscycie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Zachodniopomorski Lider NGO 2021" za najlepszą inicjatywę zrealizowaną przez organizację pozarządową w 2020 roku. W 2022 roku została laureatką nagrody Burmistrza Dębna - Złoty Dąb. W 2024 roku za organizację wydarzenia roku – Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego „Inwazja Kobiecej Mocy” otrzymała statuetkę Złoty Żagiel, którą przyznaje Starosta Myśliborski.  

Na scenie stoją od lewej: kobieta, marszałek O. Geblewicz, Justyna Baranowicz, kobieta. W rękach trzymają czeki z kwotą 6000 PLN

Wydział Planowania i Rozwoju

Fot. www.wzp.pl