Jubileusz 55 -lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 18 listopada 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie, mieszkańcy Dębna: Państwo Maria i Józef Słomińscy oraz Halina i Roman Sługoccy obchodzili 55-lecie pożycia małżeńskiego – Szmaragdowe Gody.

Jubilaci medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostali udekorowani, obchodząc 50-lecie pożycia małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie, odpowiednio w dniach: Państwo Słomińscy - 08.06.2019 r., a Państwo Sługoccy - 26.01.2019 r.

Jubilaci  wypowiadając sakramentalne „tak”  z ufnością ślubowali sobie dzielić razem dobre i złe chwile.

Przykład wierności danemu słowu jest powodem do dumy i radości dla najbliższych i przyjaciół, a dla wielu dowodem na to, że warto do tego ideału dążyć.

Z okazji rocznicy ślubu Burmistrz życzył Jubilatom dalszych pięknych, szczęśliwych lat wspólnego pożycia, zdrowia i rodzinnego szczęścia.

Szanowni Jubilaci świętowali w gronie Rodziny i bliskich sobie osób. Z tej okazji otrzymali wiele serdecznych życzeń.

Uroczystość upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze.

Serdecznie gratulujemy Szanownym Jubilatom tak wspaniałego jubileuszu.

Wszystkie pary małżeńskie chcące obchodzić Jubileusz pożycia małżeńskiego (55-lecie i więcej) prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie.

Wspólne zdjecie. Jubilaci centralnie siedzą na krzesełkach. wokół nich stoi rodzina, burmistrz, kierownik USC

Kierownik USC
Maria Zając