Informacja w sprawie nieodpłatnego umieszczania materiałów wyborczych

Data publikacji: 23 lut 2024

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami samorządowymi:

 • udostępnia się gminne latarnie (tylko słupy oświetleniowe) w ciągu dróg gminnych
 • gminne, ruchome tablice ogłoszeniowe we wszystkich miejscowościach wiejskich
 • oraz gminne, ruchome tablice ogłoszeniowe na terenie miasta Dębna w lokalizacjach:
  - ul. A. Mickiewicza (przy Klubie GISO – tablica ruchoma oraz przy sklepie Biedronka),
  - ul. J. Słowackiego (deptak pomiędzy budynkiem nr 20-22 – tablica ruchoma),
  - plac Konstytucji 3-go Maja (3 tablice ruchome),
  - ul. Piasta (róg z ul. Armii Krajowej – tablica ruchoma),
  - ul. Harcerska (tablica ruchoma),
  - ul. I. Daszyńskiego (róg ul. A. Mickiewicza – tablica ruchoma).

Wszelkie plakaty i ulotki muszą być umieszczone w sposób nietrwały, niepogarszający estetyki otoczenia, niepowodujący jego uszkodzenia oraz niezagrażający bezpieczeństwu i zagrożenia w ruchu.

Niedozwolone jest umieszczanie materiałów wyborczych na słupach doświetlających przejścia dla pieszych, znakach drogowych, przystankach, drzewach i wszystkich ogrodzeniach bądź budynkach użyteczności publicznej.

Burmistrz Dębna
Grzegorz Kulbicki