III sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 25.06.2024 r.

Data publikacji: 18 cze 2024

Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna informuje, że na dzień 25 czerwca 2024 roku na godz. 12.00 została zwołana III sesja Rady Miejskiej Dębna. Obrady odbędą się w sali widowiskowej w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna zostało zwołane na dzień 20 czerwca 2024 r. na godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

Link (porządek posiedzenia Komisji): https://app.esesja.pl/PublicSessionInfo/d91224af-0cb1-4

Wspólnemu posiedzeniu ww. Komisji przewodniczyć będzie Radny Krzysztof Lenartowicz - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna informuje, że na dzień 25 czerwca 2024 roku na godz. 12.00 została zwołana III sesja Rady Miejskiej Dębna. Obrady odbędą się w sali widowiskowej w Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie.

Link do eSesji (porządek obrad): https://app.esesja.pl/PublicSessionInfo/47d34729-3f12-4

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) mieszkańcy gminy zainteresowani wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dębno zobowiązani są złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna (pokój nr 8 budynek A w Urzędzie Miejskim w Dębnie) pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 pełnoletnich mieszkańców Gminy Dębno. Zgłoszenie z klauzulą informacyjną oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku należy złożyć do dnia 24.06.2024 roku do godz. 15.00.

Druki można pobrać w Urzędzie Miejskim w Biurze Rady Miejskiej w pokoju nr 8, budynek A lub na stronie BIP Dębna w zakładce konsultacje społeczne. Z treścią Raportu można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej lub na stronie BIP Dębna w zakładce konsultacje społeczne. 

Sesja na żywo dostępna będzie na kanale You Tube.