Gmina Dębno otrzymała dotację z rządowego programu dla terenów popegeerowskich

Gmina Dębno otrzyma środki finansowe w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Tym razem zadania musiały dotyczyć obszarów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

W Dębnie będzie realizowane zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej.

Zakres prac obejmuje budowę sieci: wodociągowej o długości  ok. 814 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  o długości  ok. 1053 m i kanalizacji sanitarnej  tłocznej o długości ok. 362 m. Ponadto planowana jest budowa dwóch przepompowni ścieków.

Koszt całkowity projektu wynosi 3 300 000 zł. Dofinansowanie wyniesie, aż 98% inwestycji w kwocie 3 234 000 zł.

Wydział Planowania i Rozwoju