Gmina Dębno nagrodzona tytułem Przyjazny Samorząd

Gmina Dębno na zaproszenie Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZZPP) wzięła udział w projekcie „Kodeks dobrych praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem”. Organizatorzy docenili działania podejmowane na rzec lokalnego biznesu i przyznali nam nagrodę „Przyjazny Samorząd”.

Wyróżnienie podczas sesji Rady Miejskiej Dębna (29.11.) wręczył burmistrzowi Dębna - Grzegorzowi Kulbickiemu wiceprezes Zarządu ZZPP - Robert Lewandowski.  

Ponadto podpisano list intencyjny wzmacniający dalszą współpracę Gminy Dębno i ZZPP w zakresie realizacji projektu pn.: „Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem” w 2024 roku.

Od lewej Grzegorz Kulbicki burmistrz Dębna ściska dłoń Robertowi Lewandowskiemu  wiceprezesowi ZZPP O lewej stoją Robert Lewandowski wiceprezes ZZPP i Grzegorz Kulbcki burmistrz Dębna. Razem trzymają dyplom. W tle widać fragmenty flag: żółto- czerowna Dębna, Polski, Unii Europejskiej

„Kodeks dobrych praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem” – to projekt zainicjowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządem gminnym wybranych miast.

W Gminie Dębno Związek dokonał analizy podejmowanych działań na rzecz przedsiębiorczości, na podstawie udostępnionych źródeł i informacji.  

Inicjatywa ma być odpowiedzią na to, że w Polsce tylko niektóre gminy podejmują odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość i wykorzystują dostępne narzędzia w tym obszarze. Chcemy stymulować powstanie i wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem.

ZZPP jest organizacją pracodawców zrzeszającą przedsiębiorców działających na Pomorzu Zachodnim, a jednocześnie reprezentuje ogólnopolski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców na tym terenie.

Wydział Planowania i Rozwoju