Gmina Dębno będzie kontynuować współpracę ze Stalą Gorzów

Dziś burmistrz Dębna, Grzegorz Kulbicki spotkał się z prezesem Stali Gorzów, Waldemarem Sadowskim, aby omówić dalszą współpracę w ramach akcji „Pokaż Dziecku Żużel”.

„Pokaż dziecku Żużel” to program Stali Gorzów, który ma na celu promowanie wśród uczniów zasad fair play i sportowej rywalizacji.

W tym roku uczniowie naszych szkół ponownie będą wyjeżdżać na mecze na stadion Stali Gorzów. W ten sposób działacze chcą ukierunkować młodzież na sport żużlowy i popularyzację tej dyscypliny.

Od lewej w gabinecie stoi Wlademar Sadowski i Grzegorz Kulbicki. W dłoniach razem trzymają rozłożony żółty szalik z czarnym napisem Stal Gorzów.