Wycieczka- Dwory i pałace w gminie Dębno...

Realizując projekt „Polsko – Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego Regionu Doliny Środkowej Odry” zaproszono regionalistów na wycieczkę studyjną. 4 marca 2023 r. uczestnikom wydarzenia zaprezentowano dwory i pałace na terenie gminy Dębno.