Konferencja na zakończenie projektu "Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa...

28 marca 2023 r. w odnowionej, zabytkowej willi przy ulicy Mickiewicza 43 w Dębnie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Polsko – Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego Regionu Doliny Środkowej Odry”.