30. Akcji Sprzątania Świata 2023

30. Akcja Sprzątania Świata już za nami. Od lat staramy się dbać o naszą lokalną przestrzeń biorąc udział w Akcji Sprzątania Świata i od lat jest co robić - niestety!