Flaga polski i godło

Przebudowa ulicy Matejki w Dębnie

Zadanie realizowane w 2020-2021 roku
Całkowity koszt zadania: 2 087 055 zł
Dofinansowanie: 1 043 528 zł

Inwestycja obejmowała przebudowę ulicę Matejki na długości 215 m. W ciągu ulicy powstaną nowe chodniki oraz miejsca postojowe. W ramach zadania wykonano zostanie także odwodnienie drogi. Zamontowano 10 lamp ulicznych. Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Tablica z informacją o dofinansowaniu, lampa, niebo, bloki, drzewa, jezdnia, samochody

Ulica Matejki, tablica, samochody, niebo, drzewa, bloki


Przebudowa ul. Wolności w Dębnie

Zadanie realizowane w 2019 roku
Całkowity koszt zadania: 2 064 559,60 zł
Dofinansowanie: 1 032 279,80 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje zrealizowany w I połowie 2019 rok zakres robót tj. odcinek drogi o długości 285 m wraz z ciągami pieszo - rowerowymi, oznakowaniem i oświetleniem oraz w całości odcinek realizowany obecnie o dł. 130 m.

Tablica informacyjna przebudowy drogi

Ulica Wolności


Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie - Etap III - na odcinku ul. Wojska Polskiego od km 0+000 do km 0+235

Zadanie realizowane w latach 2019-2020
Całkowity koszt zadania: 2 496 858 zł
Dofinansowanie: 764 143,07

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni oraz chodników na długości 235 m, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, likwidację kolizji z siecią gazową i teletechniczną dodatkowo wyremontowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ulica Wojska Polskiego. Niebo, jezdnia, lampy, domy

Ulica Wojska Polskiego, chodnik, tablica, domy, niebo, lampy, słupy