Doręczanie tegorocznych decyzji podatkowych

Data publikacji: 01 lut 2024

Od 1 lutego 2024r. mieszkańcom miasta i gminy Dębno płacącym podatki od nieruchomości, rolny i leśny będą doręczane decyzje podatkowe. Akcja potrwa do 29 lutego 2024r. Pierwszą ratę trzeba będzie zapłacić do 15 marca.

Decyzje podatkowe doręczane będą przez pracowników Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz sołtysów. Pracownicy będą mieli identyfikatory z imieniem i nazwiskiem. Na żądanie podatnika będą również zobowiązani do okazania zaświadczenia, że rzeczywiście są pracownikami Urzędu. Decyzje będą dostarczane do domów popołudniami od poniedziałku do piątku, a także w soboty. Przypominamy, że osoby doręczające decyzje nie są upoważnione do pobierania wpłat podatków, mają jedynie doręczyć decyzje. Przestrzegamy przed oszustami!

Osoby odbierające decyzje proszone są o wpisywanie daty i składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Przypominamy, że w przypadku nieobecności mieszkańca, urzędnik zostawi w skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru korespondencji w Urzędzie Miejskim. Odbioru korespondencji w Urzędzie może dokonać adresat lub upoważniona przez niego osoba. Upoważnienie musi mieć formę pisemną. Dokument należy odebrać w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia.

Terminy płatności rat podatków od nieruchomości i podatku rolnego:

  • I rata - do 15 marca
  • II rata - do 15 maja
  • III rata - do 16 września
  • IV rata - do 15 listopada

Nadal obowiązują przepisy dotyczące zasad płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zgodnie z którymi jeżeli kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Przypominamy, że podatek można uiszczać na konto bankowe 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym.

Wpłat można dokonać na Poczcie, poprzez bankowość elektroniczną oraz w dowolnym banku zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danej placówce.