Bezpieczny senior - poznaj swojego dzielnicowego

Najczęstsze sposoby popełniania przestępstw, typu: na wnuczka, na policjanta, na urzędnika dotykają osoby starsze. Z myślą o seniorach na tablicach ogłoszeń w mieście i na terenach wiejskich pojawiły się plakaty, na których widnieją dane kontaktowe do dzielnicowych.

Pełna lista danych kontaktowych znajduje się na stronie https://mysliborz.policja.gov.pl

Plakat Berzpieczny senior. pełna treść z numerami do dzielnicowych podana na stronie