Apel Poczty Polskiej do mieszkańców

Poczta Polska S.A zwraca się z prośbą do mieszkańców.

Poczta Polska S. A. przypomina o konieczności:

 1.  Instalacji numeru porządkowego nieruchomości na zewnątrz posesji czy domu, w widocznym miejscu. W skrajnych przypadkach brak numeru porządkowego nieruchomości może spowodować zwrot przesyłki lub przekazu w związku z brakiem możliwości ustalenia adresu zamieszkania adresata.
  Obowiązek umieszczenia numeru porządkowego nakłada Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. art. 47B pkt. 1 (Dz.U. 1989.30. 163 z późn. zm.)
 2. Montażu oddawczej skrzynki pocztowej do doręczania korespondencji| w przypadku, kiedy adresat nie ma zapewnionej przegródki w skrzynce przydrożnej zainstalowanej przez Pocztę Polską. Indywidualna skrzynka oddawcza powinna być zamontowana na zewnątrz ogrodzonej posesji np. na ogrodzeniu. W skrajnych przypadkach brak skrzynki oddawczej może spowodować zwrot lub zaniechanie doręczania korespondencji.
  Obowiązek umieszczenia skrzynki oddawczej nakłada Ustawa Prawo Pocztowe z dnia 29 grudnia 2012r. art. 40 pkt. 1 (Dz.U. 2012r. poz. 1529 z późn. zm.)
 3. Aktualizacji adresu (poinformowanie nadawców i instytucji o zmianie adresu) np. w przypadku, gdy w miejscowości, w której dotychczas były tylko numery, a zostały wprowadzone nazwy ulic, ponieważ korespondencja doręczana jest pod adres wskazany na przesyłce, czy przekazie. Błędny adres spowoduje zwrot przesyłki lub przekazu w związku z brakiem możliwości ustalenia adresu zamieszkania adresata.
  Obowiązek ten nakłada Ustawa Prawo Pocztowe z dnia 29 grudnia 2021r. art. 37 (Dz.U. 2012r. poz. 1529 z późn. zm.)
 4. Zabezpieczenia psa i nie pozostawianie czworonoga bez opieki, ponieważ takie działanie naraża listonosza na niebezpieczeństwo, a tym samym uniemożliwia doręczanie korespondencji do skrzynki oddawczej.
  Pozostawienie psa bez opieki i zabezpieczenia stanowi wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób (art. 77 Kodeksu wykroczeń).

Plakat apel do mieszkańców, pełna treść w informacji