Ankieta do rozpoznania chętnych właścicieli lokali lub najemców do wymiany starego źródła ciepła

Ankieta w sprawie rozpoznania ilości chętnych właścicieli lokali lub najemców lokali do skorzystania z dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła w lokalu budynku wielorodzinnego od 3 do 7 lokali. Wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Ankieta jest anonimowa i ma charakter sondażowy

Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania  na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy Dębno. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Gminy Dębno.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony będzie dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wymieniony w tabeli poniżej oraz dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Dębno.

Ankieta przygotowana na podstawie informacji dotyczących projektowanych zmiany w II naborze w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie

Termin złożenia ankiety do 31.10.2023r.

Wypełnioną ankietę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cwb@debno.pl lub umieścić w skrzynce pocztowej znajdującej się w holu przy Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dębnie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Dębnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno.