1 sierpnia zawyją syreny alarmowe

W dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie Gminy Dębno.

Szanowni Państwo

na mocy §10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w  sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U.2013.96), w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie Gminy Dębno. Emitowany w trakcie treningu sygnał akustyczny będzie ciągły, w okresie zgodnym z ww. rozporządzeniem, tj. trzech minut.

Trening systemów alarmowych będzie jednocześnie upamiętnieniem 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i formą uczczenia Powstańców oraz wszystkich zamordowanych
w czasie Powstania przez niemieckich hitlerowskich okupantów.

Dla podkreślenia wagi tego historycznego wydarzenia zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy, by w sposób szczególny oddali szacunek Wielkim Bohaterom.

Burmistrz Dębna

Szef Obrony Cywilnej Gminy

 Grzegorz Kulbicki