5 marca zebranie wiejskie w Młyniskach

Dnia 05.03.2024r. o godz. 18:00 w remizie OSP w Sarbinowie odbędzie się zebranie wiejskie wsi Młyniska.

W przypadku nie przybycia wymaganej statutowo liczby mieszkańców, zebranie w drugim terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie sprawozdania za 2023 r.
  2. Zatwierdzenie podziału środków finansowych przyznanych sołectwu na 2024 r.
  3. Sprawy bieżące – różne.

Grzegorz Kulbicki
Burmistrz Dębna