22 sie
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Informacja o braku uwag do oferty

Logo promocyjne gminy DębnoInformujemy, że do oferty Parafia Rzymskokatolicka  pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie, ul. Pułaskiego 22 74-400 Dębno; złożonej zgodnie z art.19a znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie „Wypoczynek dzieci i młodzieży w formie kolonii letniej” - stosując tzw. tryb uproszczony - nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń.

czytaj więcej

19 sie
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Sołectwo Oborzany dzięki zbiórce zakupiło traktorek

Powiększ zdjęcie. Żółty traktorek Dzięki przeprowadzonej przez mieszkańców Oborzan zbiórce pieniężnej podczas Dni Morza (sprzedaż jedzenia, atrakcje) oraz darowiznom od wielu osób prywatnych, a także wsparciu finansowym z funduszu Rady Kościelnej w Oborzanach, udało się zakupić nowy traktorek do koszenia terenów zielonych we wsi oraz przy kościele w Oborzanach.

czytaj więcej

16 sie
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Konsultacje z NGOsami w sprawie programu współpracy

Powiększ grafika znaki zapytaniaInformujemy, iż w dniach od 16.08.2019 r. do 30.08.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Dębno.

czytaj więcej

13 sie
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Spotkanie informacyjne w Pyrzycach pn. Jak pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej.

Powiększ plakat informacyjny. pełna treść w informacjiLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Jak pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 21 sierpnia 2019 r. w godz. 11:00 – 13:00  
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 12.

czytaj więcej

13 sie
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Zaproszenie do udziału w projekcie dla pszczelarzy

Logo Wojewódzkiego Zarządu Pszczelarzy w Szczecinie Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. "Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej" realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 30 sierpnia 2019 r.

czytaj więcej

polecane

 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji