10 cze
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Uwaga! Ruszyły kontrole segregacji odpadów

Powiększ zdjęcie. Pracownicy urzędu sprawdzają zawartość pojemnikówRuszyły kontrole pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać czy w pojemniku na odpady zmieszane nie zalegają odpady frakcji materiałowej (papier, plastik, szkło) i bioodpady. W przypadku pierwszego ujawnienia nieprawidłowości zostanie wystosowane ostrzeżenie do właściciela nieruchomości. Ponowne stwierdzenie braku segregacji lub nieprawidłowego jej prowadzenia skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu naliczenia wyższej opłaty – za nieprowadzenie segregacji.

czytaj więcej

10 cze
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników na kadencję 2020-2023

logo promocyjneBurmistrz Dębna informuje, że 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miejskiej Dębna z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: do Sądu Rejonowego w Myśliborzu - 3 ławników dla spraw rodzinnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r. Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

czytaj więcej

06 cze
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Łąka kwietna w naszej przestrzeni miejskiej

Powiększ zdjęcie. W parku są łąki kwietneMieszkańcom należy się wyjaśnienie na temat zrewitalizowanych terenów zielonych w parku i nad rzeką Kosą. W ramach zadania wykonano rekultywację trawników z zastosowaniem wielogatunkowych mieszanek traw. Są zatem trawniki rekreacyjne, które będą koszone częściej, ale powstały także łąki kwietne, które będą koszone tylko dwa razy w roku. Pierwsze koszenie odbędzie się pod koniec czerwca, jak kwiaty przekwitną.

czytaj więcej

06 cze
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

Kurtyny wodne w mieście

Powiększ zdjęcie. Wczoraj pracownicy miejskich wodociągów montowali kurtyny wodneSpędzanie upalnych dni w mieście może być trudne i uciążliwe. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Dębnie na prośbę Burmistrza Pana Grzegorza Kulickiego wychodzi na przeciw potrzebom mieszkańców Gminy Dębno. Wczoraj na Placu Konstytucji montowane są kurtyny wodne. Kolejna zostanie postawiona przy Bibliotece Publicznej. Mają one na celu schłodzenie oraz pomogą przetrwać wysokie temperatury w upalne dni.

czytaj więcej

05 cze
2019
Komunikaty | Emilia Jenda

5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Powiększ zdjęcie. Spływ kajakowy rzeką MyśląGmina Dębno kładzie szczególny nacisk na zachowanie naszego środowiska naturalnego poprzez wspieranie działań edukacyjnych szkół i przedszkoli, a także lokalnych inicjatyw społecznych, a przede wszystkim rozwój lokalnej infrastruktury. Dobrze rozwinięty system gospodarki odpadami komunalnymi spowodował, że mieszkańcy mogą problematyczne odpady przekazać do PSZOK-u. Kontrole nieruchomości wykonywane przez Straż Miejską eliminują spalanie odpadów w indywidualnych systemach grzewczych lub na gruncie.

czytaj więcej

polecane

 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Gmina Dębno w publikacji