05 lut
2021
Gospodarka | Emilia Jenda

Jak segregować bioodpady?

Powiększ ulotka: bioodpady. pełna treść w informacjiOkoło 35 % odpadów produkowanych w naszych gospodarstwach domowych stanowią odpady kuchenne i ogrodowe. Aby zmniejszyć ilość odpadów zalegających na składowiskach należy segregować bioodpady do brązowych pojemników lub założyć kompostownik.

czytaj więcej

03 lut
2021
Gospodarka | Emilia Jenda

Wzrost bezrobocia w gminie Dębno

Powiększ wykres. Liczba bezrobotnych w latach 2011-2020 ogółem i kobietyNa koniec 2020 roku w gminie Dębno zarejestrowanych było 523 osoby bezrobotne,  w tym 248 kobiet. To nieznaczny wzrost w porównaniu do 2020 roku. Sytuacja na rynku pracy to efekt pandemii koronawirusa.

czytaj więcej

01 lut
2021
Gospodarka | Emilia Jenda

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku - kampania edukacyjna

Plakat Plastik nie do pieca, piec nie dla plastiku. grafiki kominy z czarnym dymemDzięki zamontowanym czujnikom monitorowania na terenie miasta mieszkańcy mogą dowiedzieć się jaką mamy jakość powietrza. Wskaźniki te często pokazują znaczne stężenie szkodliwych pyłów PM 2,5 i PM 10. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza  jest niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Palenie produktami nieprzeznaczonymi do spalania w domowych piecach, głównie plastikami zawierającymi szkodliwe substancje, powoduje wydzielanie szkodliwych, często rakotwórczych związków. Dlatego tak ważna jest edukacja, stąd kampania "Plastik nie do pieca-piec nie do plastiku".

czytaj więcej

29 sty
2021
Gospodarka | Emilia Jenda

Urzędnicy pomogą mieszkańcom w wypełnieniu wniosków w programie „Czyste Powietrze”

Powiększ zdjęcie. Emilia Niemyt - prezes WFOŚiGW i Grzegorz Kulbicki burmistrz Dębna w rękach trzymają porozumienia26 stycznia br. Burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki podpisał porozumienie Gminy Dębno z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Umowa stwarza nowe możliwości współpracy w ramach ogólnopolskiego, rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy, którzy zamierzają wymienić dymiące piece na ekologiczne lub zakupić je dla nowo budowanych domów uzyskają pomoc pracowników Urzędu Miejskiego w Dębnie.

czytaj więcej

28 sty
2021
Gospodarka | Emilia Jenda

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Krześnicy, w tym 35 przyłączy wraz z instalacjami wewnętrznymi

Powiększ zdjęcie. Niebo, droga, koparka Gmina Dębno realizuje inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami, przepompowaniami ścieków w m. Krześnica gm. Dębno – ETAP I”. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich typ operacji Gospodarka wodno- ściekowa. Zakończenie etapu I planowane jest na październiki 2021 roku.

czytaj więcej

26 sty
2021
Gospodarka | Emilia Jenda

PGNiG poprawi efektywność energetyczną w kopalni Dębno

Powiększ zdjęcie. Kwiaty, niebo, zbiorniki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chce zaoszczędzić rocznie ok. 7 tys. MWh energii elektrycznej i gazu ziemnego wykorzystywanych w procesach technologicznych przez Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. Może to przynieść każdego roku średnio nawet 0,5 mln zł oszczędności. W całej Grupie Kapitałowej PGNiG trwa wdrażanie Programu Poprawy Efektywności Energetycznej.

czytaj więcej

25 sty
2021
Gospodarka | Emilia Jenda

Zabytkowa willa odnowiona

Powiększ zdjęcie. Odnowiony budynek od frontuKolejny piękny zabytek w Dębnie został odnowiony. Chodzi o willę przy ulicy Baczewskiego, w której swoją siedzibę ma Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza. Obiekt zyskał nowy dach i elewację. Prace renowacyjne kosztowały około 800 tys. złotych. Gmina Dębno otrzyma wsparcie w wysokości ponad 63 tys. złotych ze środków unijnych na remont dachu.

czytaj więcej

polecane

 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Powszechny Spis Rolny 2020
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora
 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza