17 sty
2018
Gospodarka | Emilia Jenda

Wybudowano odcinek ulicy Lipowej w Dębnie

Powiększ zdjęcie. Odcinek nawierzchni ulicy LipowejZakończyła się budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Zadanie za kwotę blisko 490 tys. zł wykonała Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD z Trzcińska Zdroju. Przedsięwzięcie sfinansowano z budżetu gminy Dębno.

czytaj więcej

17 sty
2018
Gospodarka | Emilia Jenda

Budżet na 2018 rok

Powiększ wykres prezntujący dochody wg źródełW dniu 21 grudnia 2017 r. podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Dębnie radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. Planowane dochody oszacowane są w wysokości 107.450.000,00 zł, a wydatki 122.616.000,00 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 15.166.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 166.000,00 zł.

czytaj więcej

28 gru
2017
Gospodarka | Izabela Kubiak-Mazepa

Plac za przychodnią utwardzony

Powiększ zdjęcie. Utwardzony plac przy przychodniPlac za przychodnią przy ulicy Ofiar Katynia został utwardzony kostką betonową. Dodatkowo teren odwodniono oraz wykonano oświetlenie. Dzięki inwestycji zakończy się parkowanie w błocie i kałużach.

czytaj więcej

polecane

 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Gminny portal mapowy
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Rodzina.gov.pl
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza