03 lut
2023
Komunikaty | Emilia Jenda

Marszałek województwa zaprasza młodzież na Zachodniopomorskie RoboCampy online

Powiększ grafikę promującą Zachodniopomorskie RoboCampyJesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej i mieszkasz w województwie zachodniopomorskim? Już teraz ukierunkuj się na zawód przyszłości! Zachodniopomorskie RoboCampy to bezpłatne warsztaty online z programowania, dedykowane młodzieży, a organizowane w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką". Program został zainicjowany przez Marszałka Województwa, Olgierda Geblewicza i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

02 lut
2023
Komunikaty | Emilia Jenda

Nowy radiowóz dla dębnowskich policjantów

Nowy radiowóz wzmocnił flotę dębnowskiej jednostki Policji. W uroczystym przekazaniu pojazdów uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu młodszy inspektor Rafał Janzen wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu młodszym inspektorem Bogdanem Marciniakiem, Wicestarostą myśliborskim Alicją Prill, Burmistrzem Dębna Grzegorzem Kulbickim oraz Wójtem Boleszkowic Markiem Czyparem.

czytaj więcej

02 lut
2023
Komunikaty | Emilia Jenda

Głosuj na nasz projekt w konkursie „Inwestycja z perspektywą”

Powiększ zdjęcie. Budynek w którym mieści sie DDS i SDSZgłoszona przez Gminę Dębno inwestycja zakwalifikowała się do konkursu „Inwestycja z perspektywą” 2023 na stronie Serwisu Samorządowego  PAP. Do plebiscytu zgłosiliśmy Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie. Naszym zdaniem to przedsięwzięcie wypełnia lukę w obszarze opieki nad osobami dorosłymi z niepełnosprawnością oraz seniorów.

czytaj więcej

31 sty
2023
Komunikaty | Emilia Jenda

Ogłoszenie wyników konkursu ofert dla NGO

Powieksz logo gminy Dębno Burmistrz Dębna na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia   24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr LX/448/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2023 rok” ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych opublikowanego ogłoszeniem nr PiR.524.1.2023.RJI z dnia 12.12.2022 r.

czytaj więcej

30 sty
2023
Komunikaty | Emilia Jenda

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023 roku

Powiększ grafikę, Napis Zwrot akcyzy dla rolników Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. do burmistrza właściwego dla miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. (wraz z wykazem składanych faktur) oraz oświadczenie.

czytaj więcej

polecane

 • Trnasmisje sesji Rady Miejkiej Dębna na żywo
 • Program Czyste Powietrze
 • Gminny portal mapowy
 • Cmentarze na terenie miasta i gminy Dębno
 • Dofinansowanie z budżetu państwa
 • Centrum Usługowo - Doradcze
 • Bezpłatny komunikator SMS
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Obchody 450-lecia Dębna
 • Maraton Dębno
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • Pomoc obywatelom z Ukrainy
 • Obywatel.gov.pl
 • DOK
 • Biblioteka Dębno
 • Powiat Myśliborski
 • Euroregion Pomerania
 • Związek Miast Polskich
 • Lider Pojezierza
 • Budżet Obywatelski Dębno
 • Policja
 • Włóczykije Pojezierza
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny i Seniora