Zakup tomografu komputerowego do szpitala w Dębnie

Szpital w Dębnie informuje, iż w ostatnim roku personel i Zarząd Szpitala swoim zaangażowaniem w pracę osiągnął cel, który pozwoli niebawem na zakup tomografu komputerowego. 2 marca podczas sesji radni Rady Miejskiej w Dębnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno. Środki w wysokości pół miliona złotych przeznaczone zostaną na zakup tomografu komputerowego.

Intensywna praca naszych zespołów medycznych i pracowników administracji  pozwoliła na wykonanie nad limitu ryczałtu w postaci 118,3 % w roku 2022. Dzięki temu w trakcie renegocjacji Zarządu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia naszemu szpitalowi wypłacono  1 052 213,40 zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego, co znacznie poprawi diagnostykę i możliwości leczenia pacjentów w naszym szpitalu. Szpital otrzymał już wstępną deklarację od Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą podpisania kontraktu po uruchomieniu TK. Dnia 25 stycznia 2023r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki została podjęta inicjatywa o dofinansowaniu ze strony Właścicieli 1 000 000 zł na ten cel, po 50% każda ze stron. Pozwoli to na zakup  sprzętu i modernizację niezbędnych pomieszczeń.  2 marca br. podczas sesji, radni Rady Miejskiej w Dębnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. i objęcie udziałów przez Gminę Dębno. Środki w wysokości pół miliona złotych przeznaczone zostaną na zakup tomografu komputerowego.

Widzimy jak bardzo nasz szpital potrzebuje rozwoju w kierunku specjalistycznej diagnostyki pacjentów. Tomograf komputerowy zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i podniesie jakość wykonywanych usług leczniczych. Otworzy także szerokie możliwości doskonalenia i pozyskania nowych specjalistów. Tym samym niezmiernie cieszymy się, że osiągnięcie tego celu jest już tak blisko.

Poprosiliśmy o wypowiedź w temacie zapotrzebowania na badania tomografii komputerowej naszych lekarzy specjalistów.

Do czego przysłuży się nam tomograf komputerowy?
„Jako szpital powiatowy mamy zdecydowanie mniejsze możliwości diagnostyczne niż szpitale kliniczne w większych miastach, co nie oznacza, że potrzeby prawidłowego diagnozowania naszych pacjentów są mniejsze. To właśnie do nas często pacjenci trafiają w pierwszej kolejności. Jeśli dany pacjent zostanie poprowadzony od początku prawidłowo to jego szanse na wyzdrowienie, a nawet na przeżycie znacznie wzrastają. Czas reakcji ma znaczenie kluczowe. Nasz szpital od lat stara się o pozyskanie środków na zakup tomografu. W 2022 roku 165 pacjentów leczonych na naszych oddziałach szpitalnych zostało skierowanych na badanie tomografii. W znacznej części osoby te wymagały przewiezienia transportem specjalistycznym, co generuje dodatkowe koszty dla naszej placówki oraz wydłuża proces diagnostyczny pacjenta i naraża go na powikłania związane z transportem. Tym samym widzę w zakupie tomografu znaczną poprawę jakości świadczonych u nas usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów”.

Dyrektor ds. lecznictwa, spec. położnictwa i ginekologii, spec. ginekologii onkologicznej lek. Mariusz Brych

„Tomografię powinien wykonać każdy chory u którego RTG nie pozwala na dokładne rozpoznanie schorzenia. Jest to najszybsza metoda diagnostyki obrazowej ale wykorzystuje się ją także do oceny postępów w terapii. Przy użyciu TK jest szansa wykrycia potencjalnych zmian, których nie widać w obrazie RTG zanim osiągną one wysokie stadium zaawansowania. Sytuacje te bardzo często dotyczą pacjentów leczonych na oddziale chorób wewnętrznych, szczególnie leczonych na choroby układów nerwowego, oddechowego i pokarmowego. Na naszym oddziale wewnętrznym w 2022 r. leczonych było 1 528 pacjentów. Specyfika oddziału jest tak, że pobyty pacjentów często są wydłużone, czego nie obserwujemy na oddziałach zabiegowych gdzie pacjent szybko wychodzi do domu. Tomograf w tej sytuacji nie dość, że poprawi jakość diagnostyki, to jeszcze skróci czas leczenia do minimum.”

Kierownik oddziału chorób wewnętrznych, spec. chorób wewnętrznych lek. Tomasz Sebastian

„Oddział chirurgii ogólnej jest miejscem, gdzie leczy się i operuje szeroki wachlarz schorzeń pacjentów, od uszkodzeń tkanek miękkich po ciężkie choroby narządów i nowotwory. Odpowiednie rozpoznanie, które możemy uzyskać dzięki TK daje możliwość profesjonalnego doboru metod leczniczych u pacjentów chirurgicznych. Natomiast w chirurgii onkologicznej podstawową metodą obrazowania większości zmian nowotworowych jest badanie TK. Dzięki temu określamy stopień zaawansowania zmian nowotworowych i monitorujemy skuteczność leczenia. Zakup tomografu w połączeniu z telemedycyną daje szerokie możliwości diagnostyczne dla naszych mieszkańców. 

 Kierownik oddziału chirurgii ogólnej, spec. chirurgii ogólnej lek. Zenon Czeraszkiewicz

Źródło: www.szpital-debno.pl