Zachodniopomorska Karta Rodziny, Zachodniopomorska Karta Seniora

Mieszkańcy gminy Dębno mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora w Urzędzie Miejskim w Dębnie, uprawniającej do korzystania, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

  • małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
  • rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
  • rodzinne domy dziecka.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Wniosek o wydanie kart można złożyć w Urzędzie Miejskim w Dębnie - Biuro Obsługi Klienta.

Dodatkowe informacje, wnioski do pobrania oraz aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/

Urząd Miejski w Dębnie