Wspieraj lokalnie - przekaż 1,5 procent podatku w gminie Dębno

Co roku zachęcamy, aby podczas rozliczenia podatku wspierać organizację i osoby z naszej gminy. Zeznania roczne PIT za 2022 rok należy złożyć do 2 maja 2023 r. W tym roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %.

Przedstawiamy bazę organizacji działających na naszym terenie oraz na rzecz naszej gminy i mieszkańców, na które można przekazać 1,5% podatku.

 1. Pomoc dla Macieja i Filipa Wocal z Dębna, którzy urodzili się z nieznaną chorobą genetyczną. Zebrane środki pozwolą na leczenie i rehabilitację, które pozwolą na przywrócenie podstawowych funkcji życiowych.
  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
  KRS 0000186434
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - 865/W można dopisać Maciej i Filip Wocal.
 2. Pomoc dla Kacpra Kardasa z Dębna, który ma mózgowe porażenie dziecięce (czterokończynowe) oraz niedosłuch lewostronny.
  KRS 0000186434
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - 860/K, Kardas Kacper
 3. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
  KRS 0000061527
  Koniecznie jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - Dębno P07.
 4. Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”
  KRS 0000206099
 5. Stowarzyszenie „Radość Dzieciom”, działające na rzecz Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.
  KRS 0000243276
 6. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
  KRS 0000116212
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - nazwę jednostki OSP i adres jednostki w tym dokładny kod pocztowy. Na terenie naszej gminy prawnie w KRS jest zarejestrowanych 8 jednostek OSP tj.: Dargomyśl, Dębno, Cychry, Krześnica, Różańsko, Sarbinowo i Warnice oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dębnie.
 7. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski
  KRS 0000029381
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - Koło Niewidomych w Dębnie.
 8. Schronisko dla bezdomnych w Dębnie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
  KRS 0000069581
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" – Koło w Dębnie.
 9. Pomoc dla Grzegorza Komarowskiego z Dębna
  W drodze z dyżuru lekarskiego uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznał urazu wielonarządowego, w tym bardzo poważnego uszkodzenia rdzenia kręgowego.
 10. Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "BARTEK".
  KRS 0000066678
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - Dla Grzegorza Komarowskiego na leczenie i rehabilitację.
 11. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  KRS 0000037573
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczególny - Koło w Dębnie.
 12. Pomoc Bartkowi Szmidowi z Dargomyśla.
  Bartosz cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Jest całkowicie zależny i wymaga stałej całodobowej opieki. Zebrane środki zostaną wykorzystane na dalsze leczenie i rehabilitację.
 13. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  KRS 0000037904
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy” - 5296 Szmid Bartosz Jędrzej
 14. Pomoc dla Sławomira Wasilewskiego z Dębna, który w 2011 roku doznał niedokrwiennego udaru mózgu. Zebrane środki pozwolą na kontynuowanie leczenia i rehabilitacji.
  Fundacja „Serce na dłoni”
  KRS 0000121283
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - Sławomir.
 15. Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie.
  KRS 0000270261
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - STO DĘBNO 5397.
 16. Pomoc dla Milana Leśniewskiego na leczenie i rehabilitację.
  Fundacja „Serce na dłoni”
  KRS 0000121283
  Konieczne jest wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - „MILAN”.
 17. Pomoc dla Filipa Boguskiego na leczenie.
  Chłopiec choruje na cukrzycę typu I oraz celiakię.
  KRS 0000308316
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - Filip Boguski B/56
 18. Pomoc dla Michała Stryjewskiego z Dębna
  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
  KRS 0000186434
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - 1066/S Michał Stryjewski.
 19. Pomoc dla Darii Bońdos
  Daria cierpi na ciężką nieuleczalną chorobę "Zespół RETTA". Rehabilitacja jest priorytetem w walce z tą chorobą.
  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
  KRS 0000037904
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - 4334 Bońdos Daria Patrycja.
 20. Pomoc dla Antoniego Krauze na leczenie i rehabilitację.
  Antoni urodził się w 2010 roku. Mieszkaniec Dębna choruje na malformację naczyniową języka, okolicy pożuchwowej i policzka lewego.
  Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
  KRS 0000037904
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" - 34182 Krauze Antoni
 21. Pomoc dla Piotra Poprawy na leczenie i rehabilitację.
  Piotr był strażakiem, choruje na stwardnienie rozsiane.
  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko"
  KRS 0000186434
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" – 749/P Piotr Poprawa.
 22. Pomoc dla Blanki Żłobickiej na leczenie i rehabilitację.
  Blanka choruje na mukowiscydozę.
  Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
  KRS 0000064892
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" – 789/16/18 Blanka Żłobicka.
 23. Pomoc dla Henryki Lipskiej – Oliwy na leczenie i rehabilitację.
  Choruje na  stwardnienie rozsiane.
  Fundacja na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane
  KRS 0000338878
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" – Henryka Lipska- Oliwa.
 24. Pomoc dla Gai Dziechciarz z Dębna
  Gaja urodzona w 2019 roku, u której zdiagnozowano BOHRING OPITZ - SYNDROME (dysmorfia, małogłowie, obniżone napięcie mięśniowe, opóźniony rozwój psychoruchowy, dysgenezja ciała modzelowatego).
  Fundacja Avalon
  KRS 0000270809
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" Dziechciarz, 13188
 25. Pomoc dla Kuby Stankiewicza z Dębna
  W lipcu 2021 wykryto u niego złośliwy nowotwór mózgu i jego sytuacja życiowa zmieniła się z dnia na dzień. Kuba przeżył bardzo ciężką operację wycięcia guza i teraz czeka go ciężka walka z rakiem. Operacja sprawiła, że Kuba stał się dzieckiem niepełnosprawnym i wymaga stałej opieki rodzicielskiej i medycznej.
  Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
  KRS 0000382243
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy": 3049 pomoc dla Kuby Stankiewicza.
 26. Pomoc dla Aleksandra Capaja
  Aleksander urodził się w 2019 roku. Zdiagnozowano u niego mikrocefalię i padaczkę lekooporną. Środki potrzebne na leczenie i rehabilitację.
  Fundacja Avalon
  KRS 0000270809
  Konieczne jest wpisywanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy" – CAPAJA, 14429

Jeśli brakuje jakieś organizacji, bądź osoby w bazie, proszę o zgłoszenie na adres e-mail: e.jenda@debno.pl, bądź telefonicznie 95 760 3002 wew. 118.

Informacje o tym jak przekazać 1,5% podatku znajdą Państwo na stronie internetowej http://pozytek.ngo.pl/ Baza pozostałych organizacji pod adresem http://bazy.ngo.pl/

Wydział Planowania i Rozwoju