Szlak Południowy – Łącznikowy

„Szlak Południowy – Łącznikowy”

Szlak łączy Szlak Templariuszy i Joannitów (czerwony) ze Szlakiem Humboldta (zielony).

Kolor szlaku – czarny, liniowy
Przebieg trasy: Dargomyśl (0 km), Oborzany (3,40 km), Smolnica (10 km), Grzymiradz (14,20 km).
Długość: 14,20 km
Nawierzchnia szlaku: asfalt, bruk, drogi gruntowe.

Warto zobaczyć:

DARGOMYŚL – opis miejscowości w Szlaku Śladami Historii oraz Szlaku Templariuszy i Joannitów.

OBORZANY - stara słowiańska osada, której nazwa w dostępnych źródłach pojawia się w 1232r. Nadanie dokonane przez Władysława Odonica dla templariuszy. Istniejący kościół jest jednym z najstarszych w gminie Dębno (XIV w.). Zbudowany z obrobionych kamieni polnych, pierwotnie miał charakter budowli obronnej. W świątyni zachowały się: XVI-wieczne polichromie oraz XVIII-wieczny krucyfiks.

Kościół w Oborzanach

SMOLNICA - w miejscowości znajduje się pałac wybudowany w 1766 r. Obecnie mieści się tu Zespół Szkół. W Smolnicy można podziwiać jedną z najpiękniejszych w województwie zachodniopomorskim XIII-wiecznych budowli sakralnych.

Kościół wzniesiony z granitowej kostki, układanej w regularnym wątku, otoczony kamienno-ceglanym murem. Do świątyni od strony prezbiterium przylega kaplica. Na północny wschód od Smolnicy, odpocząć można  nad pięknym jeziorem rozdzielonym półwyspem na dwie tonie: Czaple Duże i Małe.

Na końcu półwyspu widoczne pozostałości o charakterze niewielkiego grodu. Jeziora otoczone kompleksem leśnym. W okolicach Smolnicy występują kemy - pagórki utworzone przez akumulację materiałów lodowcowo-rzecznych i lodowcowych.

Jezioro Czaple Małe

GRZYMIRADZ - pierwszy kościół powstał tu przed 1333r., późniejsze przeróbki zmieniły świątynię w budowlę barokową. W kościele znajdował się stary ołtarz szafkowy pochodzący z przełomu XIV/XV w., niestety w 1945r. uległ zniszczeniu. W miejscowości warto zobaczyć kompleks parkowo – pałacowy, składający się z dworku (ruiny z XIX w.) i przylegającego do niego parku o powierzchni 3,5 ha.

Ruiny pałacu w Grzymiradzu

Opis trasy:

Wędrówkę rozpoczynamy w Dargomyślu. Przy wjeździe do miejscowości - (od strony Dębna) - skręcamy w prawo w drogę gruntową. W tym miejscu rozpoczyna się szlak. Pokonujemy około 50 metrów, następnie na rozwidleniu kierujemy się na wprost. Przejeżdżamy odcinek 2 km; droga gruntowa przechodzi w bruk, na skrzyżowaniu dróg polnych jedziemy na wprost.

Droga prowadzi do miejscowości Oborzany. Mijamy cmentarz i drogą asfaltową kierujemy się prosto do centrum wsi. Dojeżdżamy do skrzyżowania, skręcamy w lewo. Mijamy sklep i odbijamy w prawo w kierunku kościoła. Następuje zmiana nawierzchni szlaku z asfaltu na bruk. Jedziemy prosto , a na końcu wsi skręcamy w lewo, podróżujemy drogą polną około 3 km, mijamy kolonię Hajnówka.

Dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 126, wjeżdżamy do Smolnicy i kierujemy się na wprost do centrum wsi. Na wysokości przystanku autobusowego, tuż przed kościołem skręcamy w prawo w kierunku Grzymiradza. Po lewej stronie mijamy pałac, wyjeżdżamy ze Smolnicy i jedziemy prosto drogą asfaltową. Aby dojechać nad jezioro Czaple należy pojechać prosto i na kolejnym skrzyżowaniu skręcić w prawo.