Rozpocznie się przebudowa drogi Dębno – Grzymiradz

Data publikacji: 26 maj 2023

Powiat Myśliborski zawarł umowę z wykonawcą na przebudowę drogi nr 1418Z Dębno – Grzymiradz Etap I. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.

Modernizacją zostanie objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 0,7 km prowadzącej z Dębna do miejscowości Grzymiradz (gmina Dębno). W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa drogi tj. poszerzenie istniejącej jezdni do wymaganych parametrów, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowa zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje w kwocie ok. 2 800 000 zł. Gmina Dębno w 2021 roku przekazała 20 tys. złotych na projekt techniczny.

Inwestycje będzie realizować firma Eurovia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Wydział Planowania i Rozwoju