Nowy radiowóz dla dębnowskich policjantów

Nowy radiowóz wzmocnił flotę dębnowskiej jednostki Policji. W uroczystym przekazaniu pojazdów uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu młodszy inspektor Rafał Janzen wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu młodszym inspektorem Bogdanem Marciniakiem, Wicestarostą myśliborskim Alicją Prill, Burmistrzem Dębna Grzegorzem Kulbickim oraz Wójtem Boleszkowic Markiem Czyparem.