Nabór do żłobka oraz rekrutacja do przedszkoli i klas I w roku szkolnym 2023/2024

Zbliżają się terminy naboru oraz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do placówek oświatowych w gminie Dębno.

Żłobek

Nabór będzie trwać w terminie od 27.02.2023 r. do 13.03.2023 r. Nabór dotyczy: dzieci, które 1 września 2023 roku ukończą 7 miesiąc życia, dzieci urodzonych w 2022 roku, dzieci urodzonych w 2021 roku.

Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie internetowej: www.p2debno.szkolnastrona.pl

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków rekrutacyjnych, odbywać się będzie w terminie od 27.02.2023 r. do 13.03.2023 r. Do dnia 31.03.2023 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od 31.03.2023 r. do 11.04.2023 r. rodzic zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia. Wnioski dostępne są w sekretariatach oraz na stronach internetowych placówek oświatowych:

Szczegółowy harmonogram wraz z kryteriami rekrutacyjnymi dostępne są na https://bip.debno.com.pl/strony/14788.dhtml

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej odbywać się będzie w terminie od 27.02.2023 r. do 31.03.2023 r.

Do 14.04.2023 r. zostanie podana w placówkach lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Natomiast do 28.04.2023 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wnioski dostępne są w sekretariatach placówek oraz na stronach internetowych.

Szczegółowy harmonogram wraz z kryteriami rekrutacyjnymi dostępne są na https://bip.debno.com.pl/strony/14790.dhtml