Miasteczko rowerowe już otwarte

Data publikacji: 17 cze 2024

14 czerwca br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie zdawali egzamin na kartę rowerową. Był to pierwszy egzamin na nowo powstałym miasteczku rowerowym. Praktyczne umiejętności czwartoklasistów oceniała policjantka.

Funkcjonariuszka Komisariatu Policji w Dębnie przypomniała o ważnych zasadach bezpieczeństwa i podstawowym wyposażeniu roweru. Zapoznała dzieci również z proponowaną trasą przebiegu egzaminu praktycznego. Był to etap sprawdzenia koordynacji ruchowej oraz nabytych umiejętności jazdy rowerem. Przed egzaminem praktycznym uczniowie odbyli szkolenie  teoretyczne i przystąpili do testu z wiedzy. Pozytywny wynik uprawniał do przystąpienia do sprawdzianu praktycznego. Uczniom przekazano opaski odblaskowe.

Był to pierwszy egzamin na miasteczku rowerowym. Nowy obiekt powstał dzięki środkom unijnym i służy wszystkim mieszkańcom całego obszaru LGD Lider Pojezierza.

Zadanie realizowane w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Uczniowie idą z policjantką po miasteczku, obok jedzie nauczyciel na rowerze.  Chłopiec na rowerze jedzie po miasteczku rowerowym

Uczennica jedzie rowerem między pachołakami Uczeń jedzie rowerem na rondzie

Ciag lotoypów: flaga UE, Leader, Lider Pojezierza, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydział Planowania i Rozwoju