Istotne znaczenie w przestrzeni gminy mają lasy, które zajmują 50% jej powierzchni. Występują tu głównie lasy gospodarcze – bory z dominacją sosny.

Grunty leśne stanowią własność: Lasów Państwowych, Agencji Nieruchomości Rolnych, osób fizycznych i Gminy. 

Na terenie miasta Dębno 18.7 ha powierzchni lasów stanowi własność Gminy Dębno. Lasy te położone są na działkach przy ul. Gorzowskiej, Myśliborskiej, Sportowej i Hołdowniczej. W lasach tych przeważa stanowisko sosny. Lasy prywatne zajmują na terenie gminy Dębno powierzchnię 24 ha. W uprawach przeważają stanowiska sosny.

Obszar gminy administrowany jest w większości przez Nadleśnictwo Dębno i niewielki obszar przez Nadleśnictwo Różańsko.

Lasy Nadleśnictwa Dębno położone są w Dzielnicy Bałtyckiej na Pojezierzu Walecko - Myśliborskim.Lasy Nadleśnictwa Dębno prawie w całości są skupione w jednym dużym kompleksie leśnym. Jego powierzchnia wynosi 22404,62 ha co stanowi 97,8% ogólnej powierzchni Nadleśnictwa. Pozostałe niewielkie kompleksy to głównie drzewostany położone w dolinach, miejscowościach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Nadleśnictwo Dębno dzieli się na dwa obręby: Dębno i Namyślin, a te z kolei na 14 leśnictw.

Na terenie gminy Dębno przeważają siedliska borowe w 92% powierzchni są to suche bory sosnowe. Siedliska lasowe zajmują jedynie 8% powierzchni są to lasy dębowe, bukowe i olchowe.

Las jesienią - fot. Paweł Chara

Lasy Nadleśnictwa Różańsko zostały utworzone z południowej i zachodniej części lasów Nadleśnictwa Myślibórz w 1995 roku. Pod zarządem Nadleśnictwa Różańsko znajduje się niemal 15 tys. ha w tym 94 % stanowią lasy. Nadleśnictwo Różańsko podzielone jest na 8 leśnictw.