Klub Abstynenta

KLUB ABSTYNENTA "Barka"
ul. Słowackiego 50a
74-400 Dębno

tel. 793 956 264
e-mail: klubabstynentabarka@interia.pl 
www.aabarka.org

Mitingi grupy AA odbywają się w każdy poniedziałek od godz.18.00 do 20.00.


KLUB ABSTYNENTA „ŻYCIE”
Ul. Kościuszki 23
74-400 Dębno

Główny obszar działalności Klubu obejmuje miasto i Gminie Dębno. Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizować zadania w tym zakresie. Klub realizuje cele poprzez:

 • organizowanie pokazów, warsztatów, odczytów w zakresie leczenia uzależnień,
 • organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych w zakresie oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich zapewniających dyskrecję warunkach,
 • organizowanie spotkań z młodzieżą, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
 • organizowanie wolnego czasu, w atmosferze trzeźwości, poprzez organizowanie turniejów brydża sportowego, tenisa stołowego, piłki nożnej, zawodów wędkarskich, rajdów rowerowych itp.
 • współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • nawiązuje i utrzymuje współpracę ze wspólnotami AA, AL.-Anon, Al.-Ateen, DDA, AN itp.
 • współpracują z innymi Stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej, które mogą pomóc w realizacji celów statutowych klubu.

Członkami Klubu Abstynenta mogą być zarówno osoby fizyczne, jaki i prawne.

Klub Abstynenta oferuje swoim członkom:

 • Zajęcia samopomocowe w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach;
 • Wspólnotę zbudowaną na przyjaźni i zaufaniu;
 • Prowadzi działalność rekreacyjną, co jest ważne dla dobrego samopoczucia członków;
 • Pomoc, która jest ci potrzebna w zwalczaniu nałogu.

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 17.30 do 22.00, w niedzielę od 17.30 do 22.00

Spotkania grupy AA w każdy czwartek o godzinie 18.00.

Spotkania grupy AL-anon, w każdy poniedziałek o godzinie 18.00. 

Zgłoś się do Klubu Abstynenta, tam zostanie udzielona ci pomoc.

Nasi najbardziej doświadczeni członkowie z ochotą zaangażują się w rozwiązanie twoich problemów.

Bardzo wiele osób, które same uznały się za stracone, powróciło do normalnego życia. 

Obdarz nas swoim zaufaniem – a my będziemy współdziałać w procesie twojego wyjścia z nałogu.