Jubileusze pożycia małżeńskiego

Data publikacji: 02 mar 2023

W dniu 25 lutego 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie, mieszkańcy Warnic Państwo Gabriela i Michał Lipkowie obchodzili 65-lecie pożycia małżeńskiego – ŻELAZNE GODY, Państwo Anna i Władysław Fudalejowie obchodzili 55-lecie pożycia małżeńskiego – SZMARAGDOWE GODY.

Jubilaci medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zostali udekorowani obchodząc 50-lecie pożycia małżeńskiego” w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie w odpowiednio dniu 19 kwietnia 2008 roku oraz 17 marca 2018 r.

Jubilaci  wypowiadając sakramentalne "tak” z ufnością ślubowali sobie dzielić razem dobre i złe chwile.

Przykład wierności danemu słowu jest powodem do dumy i radości dla najbliższych i przyjaciół, a dla wielu dowodem na to, że warto do tego ideału dążyć.

Z okazji rocznicy ślubu Burmistrz życzył Jubilatom dalszych pięknych, szczęśliwych lat wspólnego pożycia, zdrowia i rodzinnego szczęścia.

Szanowni Jubilaci świętowali w gronie Rodziny i bliskich sobie osób. Z tej okazji otrzymali wiele serdecznych życzeń.

Uroczystość upłynęła w miłej i serdecznej atmosferze.

Serdecznie gratulujemy Szanownym Jubilatom tak  wspaniałego Jubileuszu.

Wszystkie pary małżeńskie chcące obchodzić Jubileusz pożycia małżeńskiego (55-lecie i więcej) prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie.

Jubilaci siedzą na krześle, obok stoi rodzina i burmistrz z kierownikiem USC

Jubilaci siedzą na krześle, obok stoi rodzina i burmistrz z kierwonikiem USC

Kierownik USC
Maria Zając