Intensyfikacja zakażenia ASF u dzików w powiecie myśliborskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, o intensyfikacji zakażenia ASF u dzików w powiecie myśliborskim. W dniu 10.05.2023 r. w dwóch chłodniach sanitarnych dla odstrzelonych dzików w gminie Myślibórz stwierdzono ASF (świeże zakażenie), podczas przeszukiwań na terenie lasów przy miejscowości Krusze znaleziono 12 padłych dzików (próby w badaniu).

W związku z powyższym PLW w Myśliborzu przypomina o stale obowiązujących nakazach przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Wirus ASF jest już u dzików na polach naszego powiatu dlatego przy zintensyfikowanych wiosennych pracach polowych, hodowcy powinni zwracać szczególną uwagę na mycie i dezynfekcję sprzętu rolniczego
wracającego do gospodarstwa po wykonaniu prac. Ważnym elementem, który pomoże uchronić gospodarstwo przed wprowadzeniem wirusa ASF jest utrzymywanie mat dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego lub zastosowanie innych urządzeń
pozwalających wykonać skuteczną dezynfekcję pojazdów, sprzętu, obuwia.

Dodatkowo PLW w Myśliborzu przypomina hodowcom trzody chlewnej o zakazie wprowadzania do gospodarstwa tusz lub zwłok dzików oraz materiałów i przedmiotów (w tym także drewno), które mogły zostać skażone wirusem ASF. Należy pamiętać, że 72 godziny po przebywaniu w lesie, polowaniu, nie należy wchodzić do chlewni. Wirus afrykańskiego pomoru świń cechuje się długim
okresem przeżywalności w związku z dużą opornością na warunki środowiska, dlatego hodowcy powinni przykładać szczególną uwagę do używania odzieży i obuwia ochronnego przy obsłudze świń, zabezpieczenia budynków, paszy oraz materiału ściółkowego przed dostępem innych zwierząt, a także ograniczenia wstępu do chlewni dla osób, które nie wykonują czynności związanych z trzodą.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W MYŚLIBORZU
lek. wet. Hanna Wardęcka