Informacja z przebiegu II sesji Rady Miejskiej Dębna IX kadencji 2024-2029 z dnia 23 maja 2024 roku

Data publikacji: 27 maj 2024

Sesja Rady Miejskiej Dębna odbyła się w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie. Obrady prowadził Jacek Mazurowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Dębna.

Rada Miejska Dębna zapoznała się z:

 • Informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej Dębna z działalności między sesjami.
 • Informacją z działalności Burmistrza Dębna i pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 • Sprawami różnymi.

Rada Miejska Dębna podjęła następujące uchwały:

 1. NR II/3/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 r.
  W uchwale nr LXXX/611/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 r., Rada Miejska Dębna wprowadziła zmiany – w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w tabeli uchyliła tematy w miesiącu „maj”, a dodała w miesiącu „czerwiec”.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (14) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Tomasz Kulbicki, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (0)
 2. NR II/4/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna
  Rada Miejska Dębna powołała Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Dębna w następującym składzie osobowym:
  1) Damian Jankowski,
  2) Marcin Pech,
  3) Angelika Obielak.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (14) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Tomasz Kulbicki, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (0)
 3. NR II/5/2024 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna
  Rada Miejska Dębna na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna wybrała Radną Angelikę Obielak.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (14) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Tomasz Kulbicki, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (0)
 4. NR II/6/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dębna
  Rada Miejska Dębna stwierdziła, że wskutek wyboru dokonanego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Dębna Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany Radny Marcin Pech.
  Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (13) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Tomasz Kulbicki, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
  BRAK GŁOSU (1) Tomasz Pluciński
  NIEOBECNI (0)
 5. NR II/7/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna
  Rada Miejska Dębna powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna w następującym składzie osobowym:
  1) Damian Jankowski,
  2) Krzysztof Lenartowicz,
  3) Agata Mikołajczak.
  Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne
  ZA (13) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Tomasz Kulbicki, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (1) Tomasz Pluciński
 6. NR II/8/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  Rada Miejska Dębna stwierdziła, że wskutek wyboru dokonanego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dębna:
  1) Przewodniczącym Komisji została wybrana Radna Agata Mikołajczak,
  2) Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany Radny Damian Jankowski.
  Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne
  ZA (13) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Tomasz Kulbicki, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (1) Tomasz Pluciński
 7. NR II/9/2024 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Dębna oraz ustalenia ich składu osobowego i przedmiotu działania.
  Rada Miejska Dębna powołała Komisję Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna w następującym składzie osobowym:
  1) Marcin Krzysiak,
  2) Tomasz Kulbicki,
  3) Łukasz Lewandowski,
  4) Mirosław Napieracz,
  5) Angelika Obielak,
  6) Mateusz Obielak,
  7) Marcin Pech,
  8) Tomasz Pluciński,
  9) Małgorzata Wachowiak,
  10) Leszek Włodkowski-Moszej
  oraz ustaliła, że do przedmiotu działania Komisji Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna należą w szczególności sprawy: oświaty, wychowania, kultury i sportu; ochrony zdrowia; pomocy społecznej; turystyki; porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa publicznego; utrzymania czystości i estetyki.
  Rada Miejska Dębna powołała Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna w następującym składzie osobowym:
  1) Marcin Krzysiak,
  2) Tomasz Kulbicki,
  3) Krzysztof Lenartowicz,
  4) Łukasz Lewandowski,
  5) Jacek Mazurowski,
  6) Agata Mikołajczak,
  7) Mirosław Napieracz,
  8) Mateusz Obielak,
  9) Tomasz Pluciński,
  10) Małgorzata Wachowiak,
  11) Leszek Włodkowski-Moszej
  oraz ustaliła, że do przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna należą w szczególności sprawy: strategii gospodarczego i społecznego rozwoju gminy; planów finansowych i budżetu; planowania przestrzennego; ochrony środowiska; dotyczące życia i potrzeb mieszkańców wsi.
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (14) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Tomasz Kulbicki, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (0)
 8. NR II/10/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna
  Rada Miejska Dębna stwierdziła, że wskutek wyboru dokonanego przez Komisję Oświaty i Spraw Publicznych Rady Miejskiej Dębna:
  1) Przewodniczącym Komisji został wybrany Radny Marcin Krzysiak,
  2) Wiceprzewodniczącym Komisji został wybrany Radny Łukasz Lewandowski
  Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (14) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Tomasz Kulbicki, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (0)
 9. NR II/11/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna
  Rada Miejska Dębna stwierdziła, że wskutek wyboru dokonanego przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej Dębna:
  1) Przewodniczącym Komisji został wybrany Radny Krzysztof Lenartowicz,
  2) Wiceprzewodniczącym Komisji została wybrana Radna Małgorzata Wachowiak.
  Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (13) Damian Jankowski, Marcin Krzysiak, Krzysztof Lenartowicz, Łukasz Lewandowski, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wachowiak, Leszek Włodkowski-Moszej
  PRZECIW (0)
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tomasz Kulbicki
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (0)
 10. NR II/12/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna
  Rada Miejska Dębna ustaliła wynagrodzenie Burmistrza Dębna obejmujące:
  1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.430,00 zł,
  2) dodatek funkcyjny w kwocie 3.450,00 zł,
  3) dodatek specjalny wynoszący łącznie 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4.164 zł.
  Burmistrzowi Dębna zgodnie z odrębnymi przepisami przysługując ponadto w szczególności:
  1) dodatek za wieloletnią pracę,
  2) nagrody jubileuszowe,
  3) dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  Traci moc uchwała nr XVLII/355/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna.
  Wyniki głosowania ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne
  ZA (11) Damian Jankowski, Krzysztof Lenartowicz, Jacek Mazurowski, Agata Mikołajczak, Mirosław Napieracz, Angelika Obielak, Mateusz Obielak, Marcin Pech, Tomasz Pluciński, Małgorzata Wachowiak
  PRZECIW (1) Tomasz Kulbicki
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Marcin Krzysiak, Łukasz Lewandowski, Leszek Włodkowski-Moszej
  BRAK GŁOSU (0)
  NIEOBECNI (0)

Uchwały dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.debno.com.pl

Biuro Rady Miejskiej Dębna