Harmonogram wywozu odpadów w 2023 roku

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Dębno i terenu gminy w 2023 roku.

Wydrukowane harmonogramy sukcesywnie są już doręczne mieszkańcom miasta i gminy przez pracowników MPUK sp z o.o.