Groby wojenne

Groby wojenne z okresu II wojny światowej w Dębnie

Imienna ewidencja żołnierzy Armii Radzieckiej poległych w okresie II wojny światowej na ziemiach zachodnich w walce z faszyzmem, pochowanych w mogile zbiorowej „KURHAN” w Dębnie przy ul. Placu Zwycięstwa.

Pochowanych 3703 żołnierzy. Zewidencjonowanych jest 981. Pozostali figurują jako NN, których nadal poszukują rodziny przez Polski Czerwony Krzyż w Warszawie.

Pomnik Żołnierzy Radzieckich powstał jesienią 1967 roku, na terenie kwatery wojennej, poświęconej żołnierzom niemieckim poległym w czasie I wojny światowej. Mieści się na szerokim postumencie. Znajduje się na nim płaskorzeźba, na której widnieją złączone ze sobą twarze. Ważnym akcentem pomnika są trzy płyty granitowe z wygrawerowanymi nazwiskami 981 zidentyfikowanych żołnierzy.

W 2001 roku przy pomniku zamocowano tablicę z napisem „Wieczna chwała wyzwolicielom ziemi chojeńskiej. Tu spoczywają prochy 3703 żołnierzy radzieckich poległych w lutym 1945 r. Pamięci bohaterom poległym w walce z faszyzmem – Społeczeństwo Dębna. Listopad 2001 r.”.

Pomnik Żołnierzy Radzieckich

Pomnik Żołnierzy Radzieckich

Tablica pamiątkowa