Zabytkowa willa przy ulicy Mickiewicza 43 w Dębnie po modernizacji

Obiekt został poddany kompleksowej modernizacji w ramach projektu "Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego Regionu Doliny Środkowej Odry" dofinansowanego ze środków INTERREG VA. Będzie to miejsce, które będzie promować walory turystyczne, kulturowe, architektoniczne, krajobrazowe i naturalne po stronie polskiej i niemieckiej. To miejsce, które ma skupiać animatorów kultury, rękodzielników, wytwórców produktów regionalnych oraz budować ich bazę, aby mogli dzielić się swoimi umiejętnościami i wymieniać doświadczenia. To również miejsce, w którym realizowane będą polsko-niemieckie warsztaty i spotkania promujące Region Doliny Środkowej Odry. Obiektem będzie zarządzać Biblioteka Publiczna MiG Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego.