Piknik ekologiczny w parku miejskim w Dębnie 23.09.2022 r.